Giới thiệu 26/03/2021 16:09:21
Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hồng Khải Nguyễn và lịch sử thành lập

Tầm nhìn 26/03/2021 15:57:34
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu chuyên cung cấp xe tải nặng và xe tải tải tầm trung tại Việt Nam.

Sứ mệnh 26/03/2021 15:58:25
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Chúng tôi không chỉ bán xe mà là cung cấp các giải pháp về vận tải

Giá trị cốt lõi 26/03/2021 15:59:32
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Tất cả mọi thành viên, từ Ban Lãnh Đạo đến nhân viên, được nhắc nhở hàng ngày rằng khách hàng là lý do chúng ta tồn tại. Chúng ta cùng làm tốt mỗi ngày để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất có thể

Mục Tiêu 26/11/2018 15:12:29