1) Tinh thần phục vụ khách hàng

Tất cả mọi thành viên, từ Ban Lãnh Đạo đến nhân viên, được nhắc nhở hàng ngày rằng khách hàng là lý do chúng ta tồn tại. Chúng ta cùng làm tốt mỗi ngày để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là:

  • Chúng ta phục vụ khách hàng là ưu tiên số 1

  • Chúng ta hỗ trợ nhân viên để họ phục vụ khách hàng tốt nhất

2) Đổi mới liên tục để hướng đến sự xuất sắc

Chìa khóa thành công của chúng ta là liên tục tìm cách để đổi mới bản thân và công việc mỗi ngày:

  • Tìm cách làm mới và cải thiện mỗi ngày

  • Theo đuổi những kỳ vọng, mục tiêu cao hơn.

  • Làm việc như một đội bằng cách giúp đỡ lẫn nhau và yêu cầu giúp đỡ

3) tôn trọng mỗi cá nhân

  • Đánh giá và công nhận sự đóng góp của mỗi cá nhân

  • Trao quyền cho các cá nhân và hỗ trợ họ thực hiện công việc

  • Thông đạt bằng cách lắng nghe ý kiến của mọi thành viên và chia sẻ thông tin và ý tưởng.