Quan điểm Ô tô Trung Quốc kém chất lượng, đã đúng chưa?

Chúng tôi từng gặp nhiều khách hàng đi mua xe tải chạy đến 50.000 km mà chưa hề đến trạm làm bảo dưỡng: thay lược nhớt máy, lược dầu máy, lọc gió, các công đoạn kiểm tra lốp, gầm, cầu, chassis (săt-xi) … thử hỏi xe Nhật, Đức hay Mỹ có chịu đựng nổi không? Đừng nói là xe tải chở nặng, xe con cũng không chấp nhận được và khi có chuyện hãng sẽ từ chối bảo hành. 

Thử hỏi: "Người cần được nghỉ ngơi cớ sao máy móc không cần được bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp". 

Rất nhiều khác hàng đem chăm chút từ tí xe ô tô con, chiếc xe máy hàng hiệu mới cứng nhưng những chiếc "máy cày" đào ra tiền thì không bảo dưỡng định kỳ. Vì sao thiên vị vậy? 

Hay như bỏ tiền ra mua xe tải Nhật thì lại bảo dưỡng thường xuyên còn xe Trung Quốc thì mặc cho nó "tự chạy"! 

Xem thêm tại