San lấp mặt bằng nên dùng xe ben nào?

San lấp mặt bằng nên dùng xe ben nào?

Túy theo mặt bằng nhỏ hay lớn, loại địa hình khác nhau mà xe ben được sử dụng cũng khác nhau.