• Nam Hàn có quy mô là Nhà nhập khẩu kiêm phân phối dẫn đầu cung cấp về xe tải có các chi nhánh kinh doanh ô tô trải rộng khắp 03 miền: Nam-Trung-Bắc.

  • Trở thành nhà phân phối phụ tùng xe tải có doanh số cao nhất.

  • Trở thanh công ty có đội ngũ nhân viên kinh doanh, kỹ thuật sửa chữa lành nghề, có tinh thần nhiệt thành và sẵn sàng phụ vụ 24/7.

  • Có hệ thống Garage sửa chửa tại bãi và lưu động.

  • Cung cấp phụ tùng cũng như tiện ích về kho bãi ô tô phụ vụ cho đối tác, khách hàng hiện tại để họ an tâm làm dịch vụ vận tải chuyên sâu tại các thành phố lớn có cảng biển.